OM PROJEKTET

På Huskvarna bibliotek arbetar vi med projektet Rummet som medium, ett samarbetsprojekt med Länsbibliotek Jönköping. Statens Kulturråd stöder projektet som påbörjades hösten 2007.

RummetDet övergripande målet med projektet är att göra Huskvarna bibliotek mera tillgängligt för barn och ungdomar. Barns omvärld och medievanor förändras i snabb takt. Med tanke på detta har vi i projektet ställt oss frågor kring bibliotekets sätt att fungera i förhållande till barnens behov. Vi har valt att titta närmare på samspelet mellan det fysiska rummet, det virtuella rummet, medierna och barnen.

För att bättre förstå barns förhållningssätt i mötet med biblioteket har vi utvecklat ett samarbete med två skolor i Huskvarna. Detta innebär att barnbibliotekarien och barn från Egnahemsskolan och Stensholmsskolan träffas regelbundet på Huskvarna bibliotek.