Flytt av Projektblogg

11 oktober, 2011

Huskvarna bibliotekNu har Projektbloggen för Rummet som medium flyttats från Huskvarna biblioteks Biblioblogg. Projektet är avslutat och mycket har förändrats på Huskvarna biblioteks barnavdelning. Avdelningen ser helt annorlunda ut. Sittplatserna är flera, hyllorna är utbytta och vi gallrar hårt bland annat för att kunna exponera bättre.Vi har också ett samarbete med Upptech. Upptäckaren, platsen där man kan hitta experiment från Upptech, finns mitt på barnavdelningen och den besöks flitigt.  Upptäckaren finns också digitalt på vår Biblioblogg. En del av projektet syftade till att komma fram till hur biblioteket kunde speglas på webben och vice versa. På Bibliobloggen berättar vi nu om det som händer på biblioteket och på den interaktiva pekskärmen i biblioteket speglar vi bland annat vad som händer på nätet genom att blogginläggen kommer upp på skärmen och kan läsas där. Bernt Johansson som ligger bakom utformingen av Upptäckaren har också skapat en hylla inspirerad av barns teckningar. Hyllan har runda former till skillnad från de rätvinkliga hyllor som är i absolut  majoritet på de flesta bibliotek.

Läs Projektbloggens inlägg från början, om du är intresserad av hur projektet Rummet som medium genomfördes. Annars är du välkommen att följa med i vad som händer i fortsättningen på vår Biblioblogg. Huskvarna bibliotekHuskvarna biblotek

Huskvarna bibliotekHuskvarna bibliotekHuskvarna bibliotek

/ Gunvi

Posta en kommentar