Barnperspektiv och barns perspektiv

16 september, 2010

Karn Evemalm och Annie Gäre har intresserat sig för vårt projekt Rummet som medium i sitt examensarbete vid Lunds universitet och har gjort en fallstudie. Uppsatsens namn är Barnperspektiv och barns perspektiv. Gislaveds bibliotek och Nässjö bibliotek har också ingått i studien.

Det är spännande att se på projektet med hjälp av andras ögon. Nya tankar och infallsvinklar kommer upp.  

/ Gunvi Carlsson

Posta en kommentar