Projekt HUSET

22 april, 2010

Teckning: Kiingen

Just nu har vi ett samarbete med åk 6 på Södergårdsskolan. Så här skriver Eva Petersson, lärare på Södergårdsskolan:

Projekt HUSET!
Under vårterminen arbetar samtliga elever i åk 6 på Södergårdsskolan med ett skrivprojekt som vi kallar Huset. Uppgiften är att ”fylla” ett hus innehållande fyra lägenheter med hyresgäster, hitta en verksamhet som också ligger i huset samt beskriva huset med omgivningar. Därefter ska hyresgästerna agera tillsammans i en påhittad berättelse.
Innan de började skulle de bestämma vilken genre boken skulle skildra. Många valde då vardagsdrama gärna med lite spänning i precis som livet i övrigt brukar vara.
På det här viset tränar vi skrivprocessen på alla tänkbara sätt, intressanta person- och miljöbeskrivningar, skrivteknik med dialog, skiljetecken och styckeindelning, hur man börjar en text och hur man slutar den för att läsaren ska vilja fortsätta läsa samt  att kunna hitta på en bra ”story” och kunna följa den röda tråden i berättelsen.
Det är ett hårt arbete att ibland skriva flera utkast till ett kapitel. Efter att ett kapitel har gått igenom ”censuren” skrivs det in i en spiralbunden lila bok.
Eleverna har också illustrerat framsida, skrivit baksidestexter (som också ligger här på bibliotekets blogg), gjort övriga illustrationen och läst upp delar av sina berättelser inför klassen.
Slutligen läggs några av texterna ut på Hva biblioteks blogg för att kunna läsas kapitel för kapitel. Samtliga elevers baksidestexter, framsidor läggs också ut på bloggen under våren. Sist men inte minst ligger böckerna till beskådande i bibliotekets skyltfönster några veckor innan terminbsslut.
Vi har också haft besök av Petter Lidbeck, en ”riktig” författare för att höra hur en sådan tänker och arbetar.
Vi kan konstatera att i klassen finns många tänkbara blivande författare!
 
Eva Petersson, lärare i sv i åk 6 på Södergårdsskolan

/ Gunvi Carlsson

Posta en kommentar