Huskvarna BiblioBlogg avslutas

18 mars, 2015

Nu avslutas Huskvarna BiblioBlogg. Bloggen startades i samband med projektet ”Rummet som medium”, ett samarbetsprojekt mellan Huskvarna bibliotek och Länsbibliotek Jönköping.

/ Gunvi Carlsson

You must be logged in to post a comment.